Fasta redskap - regler

 

Tillåtna redskap:

Nät.

 • 2 nät om vardera max.30 meter, längd, totalt högst 60 meter och max. 1,80 meter djupa. Valfri maskstorlek.
 • Näten får inte sammankopplas.
 • Nätfiskeförbud gäller under gösens lekperiod 15 maj-30 juni.
 • Varje nät ska märkas med VSF flöte i minst en ände av nätet.Nätets båda ändar skall dessutom ha tydlig utmärkning som syns på 50 m håll.
 • Nät skall vara upptaget senast kl. 11.00 påföljande dag.

Långrev.

 • Revar med totalt högst 200 krok.
 • Långrev ska vara utmärkt med VSF-flöte i båda ändar.

Övriga fasta redskap.

 • 1 ryssja- För att undvika att båtar kör in i ryssjan bör den märkas ut väl synligt samt med VSF-flöte.
 • 6 saxar - Obevakad sax ska vara märkt med VSF-flöte.
 • 12 angelkrok. Mörtstugor, mjärdar, märkes med VSF-flöte.

Kräftburar

 • Högst 12 burar eller mjärdar.
 • Se regler/tider för kräftfiske utfärdade av styrelsen. Klicka här
Gammal kräftbur