Kräftfiske - regler

 

Gemensamma regler

  • Som tidigare gäller minimimått 11 cm per kräfta och maximalt 12 kräftburar per medlem.
  • Linans längd vid kräftfiske med lina får vara max 120 meter. Endast en lina får användas.
  • Linan förses med föreningens flöten samt röda bollflöten i varje ända. På mitten av linan skall även ett bollflöte finnas.
  • Burarna ska hållas samlade med maximalt 20 meters mellanrum.

  • Avstånd till annan medlems fasta redskap (ex burar/nät) ska vara minst 30 meter.

  • Båten du använder skall vara försedd med föreningens märke, väl synligt.
  • Det är mycket viktigt att alla håller på tiden kl.17.00 för nedsläpp. 
  • Burar skall vara upptagna senast kl.11.00 dagen därpå.

Tiderna för kräftfisket hittar Du i menyn under: "Fiskeregler/Kräftfiske/Kräftfisketider" (Klicka Här) 
(Inlogg för medlemmar. Har Du glömt Ditt inlogg? Skicka ett mail till: jan.sjowall@vaxjosportfiskeforening.se

 

Gammal Kräftbur