Sportfiske

 

VÄXJÖ SPORTFISKEFÖRENINGS MEDLEMMAR har rätt att bedriva sportfiske i Helgasjön, genom sitt medlemskap. Sportfisket bedrivs enligt de regler som Helgasjöns fiskevårdsområdes förening beslutat om. Tänk särskilt på fredningsområdena. Se regler Hfvof. 

 

Några exempel på hur fisket kan bedrivas;

  • Med enkelt drag efter motor eller dragrodd.
  • Med met- eller pimpelspö
  • Spinnfiske
  • Flugfiske

 

Minimimått:

Öring och Gädda - min. 40cm

Gös - min. 45cm

Förbud mot fångst av Öring mellan 15 oktober - 31 december.

TÄNK PÅ att bedriva fisket på ett så skonsamt sätt gentemot fisken som möjligt. Skall fisken behållas så avlivas den omedelbart. Skall fisken återutsättas är det viktigt att fisken vid varm vattentemperatur tas in så snabbt som möjligt och återutsätts. Skadad fisk eller kraftigt medtagen fisk skall avlivas. Är fisken medtagen skall den återutsättas under övervakning så att den får en chans att återhämta sig. Fukta händerna och håll om fisken, rör den försiktigt fram och tillbaka i vattnet så att syresättningen kommer igång genom fiskens gälar. När fisken börjat återfå krafterna, släpp den varsamt så att den kan simma iväg.