Nu är vi igång!

Att jobba med vatten innebär många gånger utmaningar. Det är många intressen kring vatten. Vi har påverkat vattnen i olika riktningar genom åren, sjöarna är inte statiska utan förändringar sker hela tiden. Fiskbestånden svänger, ibland är det gott om mindre fisk, under några år är det större fisk som dominerar. Algblomningar som uppkommer i vissa delar av vattnen. Vass försvinner, det ser prydligare ut men det påverkar lek och yngel. För en stor sjö som Helgasjön är det viktigt att få ett nuläge, vilken status har vattnet och vilka arter finns. Genom att ta ett helhetsgrepp om vattenresursen som nu inletts med ett större provfiske, det största som hittills genomförts i Helgasjön, kan förvaltningen förbättras. Många ska samsas om vattnet i Helgasjön. Med en fiskevårdsplan kan alla parter samlas och åtgärder kan inledas. Nu tar vi ett litet steg in i framtiden, ett steg att utveckla Helgasjön.
Hoppas många kommer ta del av denna rapport och av fiskevårdsplanen som helhet när den blir klar!

Carl-Johan Månsson
Fiskerikonsulent/biolog


Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Uppdrag inom områdena fisk, vatten, natur, musslor, kräftor och fisketurism i hela Götaland.
www.hushallningssallskapet.se