Gösanatten

För att främja sportfiskeintresset  startades 2012 aktiviteten "Gösanatten".  Efter ett lyckat provår beslöt styrelsen 2013 att införskaffa ett vandringspris att utdelas på VSF årsmöten. Priset som är en gös snidad i trä och monterad på drivved  är gjort av Ölandskonstnären Jan Nilsson, Ateljè Fisken. Silvret är gjort av silversmeden och tillika f.d ordförande i Helgasjöns Fiskevårdsområdes Förening (HFVOF) - PA Terrs.
 

Regler

 • Rätt att deltaga har medlem i VSF samt i medlems båt medföljande familj och vänner.
 • Minst en VSF-medlem eller kärnfamiljemedlem per båt.
 • Varje deltagare har rätt att ha max ett spö.
 • Endast trollingfiske (ej vertikalfiske).
 • Endast fisk som håller minimått och maximimått (gös=min 45cm och max 60cm) får tas upp, mindre och större fiskar skall återsättas.
 • All gös som återsatts men som noga dokumenterats med foto och vikt räknas (fotografera även skalan på vågen och gärna en mätsticka på fisken).
 • VSF styrelse (eller den de utser) är enväldig domare.
 • Vinnare ansvarar att noga vårda priset och återbörda det på uppmaning när det skall utdelas till ny vinnare.
 • Om en icke VSF-medlem vinner ansvarar inbjudande medlem för att priset återbördas.
 • Anmälan sker efter samling på utsatt plats och senast 30 minuter före själva fisket börjar.
 • VSF styrelse meddelar tid och plats. Eventuella förändringar publiceras på hemsidans anslagstavla. (Vid dåligt väder kontrollera hemsidan innan avfärd).

Vinnare


ÅR         VINNARE                      KG               MEDLEM           

2012      Christopher Wilmerå     2,0                 9 (inbjudande)

2013      Fanny Simonsson          2,1               51 (inbjudande)

2014      Charlie Lundgren           2,2               81 (inbjudande)

2015      Filip Jernelöv                 0,9               33


2016      Håkan Kjellkvist             1,9               11

2017      Fredrik Crus                   1,4               36

2018      Svante Ljung                  1,3               74

2019      Svante Ljung                  2,3               74

2020      Henrik Litsin                   2,1               66   

2021      Håkan Kjellkvist             1,3               11

loading...