Styrelsen består av följande medlemmar;

    Ordförande                                        Tonje Natvig

    Kassör                                               Stefan Ullsand
    M
aterialansvarig                                Tomas Johansson     

    Sekreterare                                        Henrik Litsin

    Ledamot                                             Vakant

    Ersättare                                            Claes Johansson
    Ersättare                                            Håkan Kjellqvist     Vill Du ha kontakt med styrelsen klicka här