Styrelsen består av följande medlemmar;

    Ordförande                                        Tonje Natvig

    Kassör                                               Stefan Ullsand
    M
aterialansvarig                                Håkan Kjellqvist     

    Sekreterare                                        Filip Jernelöv

    Ersättare                                            Mikael Vieweg
    Ersättare                                            Vakant     Vill Du ha kontakt med styrelsen klicka här