Styrelsen består av följande medlemmar;

    Ordförande                                        Jan Sjöwall

    Vice Ordförande                                Bengt Löfqvist
    M
aterialansvarig                                Tomas Johansson     

    Sekreterare                                        Henrik Litsin

    Kassör                                               Stefan Ullsand

    Ersättare                                            Tonje Natvig
    Ersättare                                            Claes Johansson     Vill Du ha kontakt med styrelsen klicka här