Tillsynsman har befogenheter att utan någon form av misstanke, kontrollera fångad fisk, fiskeredskap, fiskesump och båt samt befogenhet att beslagta fångst och de redskap som felaktigt använts vid fisket, eller tros kommer att användas vid senare fiske.
Respektera tillsynsmännen och behandla dem artigt och korrekt vid kontroll – de gör sitt jobb!

VSF styrelse har enligt årsmötesbeslut rätt att påföra förhöjd årsavgift, ytterligare 500:- vid ringa förseelser och 1000:- vid grova förseelser. Vid grova eller upprepade förseelser kan stadgarnas §6 om uteslutning ur föreningen komma att tillämpas. Förutom detta förekommer även andra sanktioner enligt lag och/eller lokala bestämmelser inom fiskevårdsområdet. Exempel på ringa förseelse är omärkt eller otydligt märkt båt eller redskap. Exempel på grova förseelser är fiske vid fel tidpunkt, fiske med otillåtna redskap etc.

Medlemmarna uppmanas att hålla ögonen öppna för tjuvfiske. Bland annat har vi erfarit omfattande tjuvvittjning av burar vid kräftfisket. Misstänkta aktiviteter skall anmälas till tillsynsmännen (i första hand VSF´s tillsynsmän nedan).

VSF's Fisketillsynsmän:

Leif Jonsson

HFVOF och VSF

070 314 56 02

Johan Lihné

HFVOF och VSF

073 991 10 09

Lars-Olof LihnéHFVOF och VSF070 601 95 87