Tillsynsman har befogenheter att utan någon form av misstanke, kontrollera fångad fisk, fiskeredskap, fiskesump och båt samt befogenhet att beslagta fångst och de redskap som felaktigt använts vid fisket, eller tros kommer att användas vid senare fiske.
Respektera tillsynsmännen och behandla dem artigt och korrekt vid kontroll – de gör sitt jobb!

VSF styrelse har enligt årsmötesbeslut rätt att påföra förhöjd årsavgift, ytterligare 500:- vid ringa förseelser och 1000:- vid grova förseelser. Vid grova eller upprepade förseelser kan stadgarnas §6 om uteslutning ur föreningen komma att tillämpas. Förutom detta förekommer även andra sanktioner enligt lag och/eller lokala bestämmelser inom fiskevårdsområdet. Exempel på ringa förseelse är omärkt eller otydligt märkt båt eller redskap. Exempel på grova förseelser är fiske vid fel tidpunkt, fiske med otillåtna redskap etc.

Medlemmarna uppmanas att hålla ögonen öppna för tjuvfiske. Bland annat har vi erfarit omfattande tjuvvittjning av burar vid kräftfisket. Misstänkta aktiviteter skall anmälas till tillsynsmännen (i första hand VSF´s tillsynsmän nedan).

Fisketillsynsmän:

Leif Jonsson

HFVOF och VSF

070 314 56 02

Johan Lihné

HFVOF och VSF

073 991 10 09

Lars-Olof LihnéHFVOF och VSF070 601 95 87

Leif Carlsson

HFVOF

0470 824 67

070 523 50 96

Jimmy Gustavsson

HFVOF

0470 930 33

070 655 27 71

Jan Sturesson

HFVOF

0470 659 13

070 523 80 32

Mattias Eklund

HFVOF

073 334 97 75

Per Arne Terrs

HFVOF     

0472 763 23

0708 26 66 50

Fabian Terrs

HFVOF

070 776 32 37

Hans-Erik Svensson

HFVOF

0470 930 36

070 393 10 20

Anton Andersson

HFVOF

 

070 273 79 38

Mattias Holgersson

HFVOF

0470 930 85

070 339 30 85

Ingvar Axelsson

HFVOF

0470-921 74

073 831 38 84

 

.