Telefon:

 

Ordförande                     Jan Sjöwall               072-229 19 21
Kassör                            Stefan Ullsand          073-354 70 93
Sekreterare                    Henrik Litsin              070-317 72 36

Materialansvarig            Tomas Johansson     0760-37 54 23
Ledamot                        Claes Johansson       0709- 84 51 51

 

Vill Du skriva?

 

Här kan Du skicka meddelanden till styrelsen.

Har Du frågor,synpunkter eller idéer?

Behöver Du anmäla förlorade redskap?

Har Du noterat några förändringar som har med fisket/fiskevård att göra?
Vill Du anmäla intresse om att bli medlem gör Du det här:
Medlemskap