Telefon:

 

Ordförande;                    Jan Sjöwall                072-229 19 21

Kassör:                           Johan Sandin            070-267 92 04

Materialansvarig:            Tomas Johansson     0760-37 54 23

 

Vill Du skriva?

 

Här kan Du skicka meddelanden till styrelsen.

Har Du frågor,synpunkter eller idéer?

Behöver Du anmäla förlorade redskap?

Har Du noterat några förändringar som har med fisket/fiskevård att göra?
Vill Du anmäla intresse om att bli medlem gör Du det här:
Medlemskap