Fiskeregler.

Under flikarna  kan Du läsa om de regler som gäller i allmänhet och för olika fiskemetoder.

 

Många av de regler som finns är utfärdade av Helgasjöns Fiskevårdsområde,

Hfvof, med vilka vi har ett aktivt samarbete. 

Andra regler är inskrivna i våra stadgar ,beslutade av vårt årsmöte eller vår styrelse som fiskevårdande åtgärder på VSF´s vatten.

 

För att se till att våra regler efterlevs bedrivs en aktiv fisketillsyn av utsedda tillsynsmän. Tveka inte att kontakta dessa om Du har frågor eller noterar aktiviteter som kan tyda på tjuvfiske mm. I första hand skall VSF´s tillsynsmän kontaktas av medlemmarna.

 

Ett lyckat fiske och en trevlig samvaro på sjön önskar Styrelsen!

Gamla redskap mm