...och dessa drycker kräva goda visor!

 

Advokat Tomas Malm, Växjö är känd för att göra ett gott jobb för sina klienter.

Mindre känd är hans skaldekonst och deltagande i snapsvise-SM.

Nedan återfinns några nyskrivna visor publicerade med specialtillstånd för VSF (inhämtat under en kräftskiva).

Vill Du förnya Ditt sånghäfte finns en nedladdningsbar fil med dessa och några andra (o)lämpliga visor här: Snapsvisor

 

- Skål!

 

BALLADEN OM KRÄFTAN KURT

Melodi: Sådan är kapitalismen   Text: Tomas Malm

 

En augustikväll vid Hissö,    kräftan Kurt på friarstråt

Skulle ut och träffa Emma,      där de igår på braxen åt

På sin vandring genom gyttjan,    led han dock en massa kval

Han fundera blott på frågan;    Hur komma under Emmas skal

 

               Svår är kärleksmekanismen

               När man vill va´ Romeo

               Och det är så svårt att knäppa

               upp en pansarskölds-BH

 

Där på vägen låg ett monster,       gjord av nät och utav stål

Men en mört däri så död låg,      så vår Kurt han ändra mål

Mörten var så lös och läcker,     och dess smak var sur och skämd

Emmas stjärt så fast och smäcker,     var nu genast borterglömd

 

               Sådan är gastromanismen

               Magens sug tar över allt

               För en matbit man lätt glömmer

               bort en feminin gestalt

 

Men när mörtens sista stjärtbit,     hade smält uti hans gom

Trots sin mätthet han i hjärtat,     kände sig då ack så tom

Plötsligt känns ett ryck i buren,     och han far mot ytan opp

Bittert tänker Kurt på Emma,      men han är nu utan hopp

 

                Sådan är inhumanismen

                Ingen hör en kräftas bön

                Ej förstår de "Kurres" längtan

                Ner till Emma uti sjön

 

Men allt hopp var inte ute,      Nej vår Kurt han hade tur

För se Emma hade dragits,       upp uti en annan bur

Uti grytan sade Emma,        Ibland spad och ibland dill

Du får gärna på mig klämma,       Du får göra vad du vill

 

                Så vår visa lyckligt ända

                Kurt – bytte ut sitt gyttjehål

                Mot min mage, där han med Emma

                Vältrar runt i etanol

              - SKÅL!

SÅNGEN TILL KORKEN (alt. 37:an)

Melodi: 34:an   Text: Tomas Malm

(sjunges med fördel på småländska eller annan sydsvensk dialekt)

 

Denna kork ("kååk") har varit svårhanterlig uti många år

Denna kork har suttit hårt

och det har gjort vår törst så svår

Denna kork den har hängt i

och har gjort livet vårt så torrt

Men nu är det slut med det

för vi har nu fått korken bort

 

Ja nu är det slut på arma tider

Nu ska vi få i oss nånting gott

Nu ska hela flaskan hivas

Nu ska hela flaskan bort

Så vi tar farväl

och stora skålar fyller våran kind

Nu är det slut på gamla tider

Nu går 37:an i himlen in

DEN ANIMALISKA DUBBELSUPEN, 2.0

Melodi: Rullan går   Text:Tomas Malm

 

Kräftan ifrån mörkrens djup, mörkrens djup, mörkrens djup

Sväljs nu i retur med sup, tur med sup, tur med sup

Engström krävde denna seden

Därför sköljer vi nu ned den

För att luckra upp dess skal

Krävs det minst en halvpokal

 

Nu när kräftan sitt har fått, sitt har fått, sitt har fått

Djuret i oss mår så gott, mår så gott, mår så gott

(Men) männskan i oss har fått vänta

Därför ges hon nu sin ränta

Testa vad din lever tål

Höj ditt glas till än en SKÅL

INTAGANDET AV SKÅNE

Melodi: Lite grann från ovan   Text: Tomas Malm

 

Jag undrar kan man få sig lite Skåne

Släpp ut en sup låt den ej va så skygg

Låt den ej mer i flaskan mot mig hånle

Häll upp så blir min bordsdam mera snygg

 

Vi svenskar vi förlora i Poltava

Medan dansken i Roskilde oss fick ge

Om ock jag vid denna strand

Nu får Skåne i min hand

Tackar jag likt Kalle X för denna gåvan