Fiskevård

VSF bedriver i samarbete med Helgasjöns fiskevårdsområdes förening, Hfvof  fiskevårdande åtgärder. 
Genom att underhålla fiskevasar och plantera/stödutsätta fisk och kräftor har föreningen tagit sitt ansvar för att utveckla fisket i sjön.
Denna verksamhet pågår än idag. Varje år sedan 1980-talet och fram tom 2013 har det satts ut gös i Helgasjön.
Dessa utsättningar har finansierats av Hfvof genom intäkter som kommer in från försäljning av fiskekort.

Provfiske

Vi följer utvecklingen  i våra fiskevatten, bla genom årligt provfiske av kräftor. Provfisket sker på samma platser år från år och statistik har förts över fångsterna sedan 1998.
Fisket utförs med särskilda mjärdar på lina vinkelrätt från stranden. Storlek och kön samt skador noteras.
Resultaten sänds till SLU, Sötvattens Laboratoriet, institutionen för akvatiska resurser.
Provfiskeresultat (inlogg för medlemmar)
Tyvärr har vi haft en nedgång av kräftbeståndet varför VSF beslutat dra ner fisketrycket genom att inte utöka antalet medlemmar och starkt begränsa antalet fiskenätter.