Fiskevårdsplanen klar!

Nu är fiskevårdsplanen klar.
Den utmynnade i 48 punkter som är rekommendationer till åtgärder att beslutas av fiskerättsägarna - Helgasjöns Fiskevårdsområdes Förening (HFVOF)

Hoppas många kommer ta del av fiskevårdsplanen!

Carl-Johan Månsson
Fiskerikonsulent/biolog


Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Uppdrag inom områdena fisk, vatten, natur, musslor, kräftor och fisketurism i hela Götaland.
www.hushallningssallskapet.se