SLU, Sötvattenslaboratoriet, institutionen för akvatiska resurser.

 

Sötvattenslaboratoriet ansvarar för den nationella kräftdatabasen. Databasen är ett kraftfullt instrument för lagring, bearbetning och automatiserad analys. Man kan även använda databasen för rapporter och redovisningar.

Databasens grundläggande funktion är att vara ett geografiskt IT-stöd inom ramen för miljöövervakning och kräftforskning.

 

Kräftdatabasen innehåller uppgifter om:

  • flodkräftors och signalkräftors förekomst
  • kräftprovfiske
  • kräftpest

Idag används kräftdatabasen i flera olika nationella och internationella forskningsprojekt. Databasen utgör även ett handläggarstöd för olika myndigheter. I databasen lagras och kvalitetssäkras också existerande kräftdata. I framtiden kommer databasens funktioner att breddas ytterligare.

Kräftdatabasen är beroende av att uppdateringar av kräftdata inkommer. Därför är ett nära samarbete mellan SLU och regionala/lokala myndigheter, fiskeorganisationer och fiskevattenägare viktigt.