Våra Vasar

Vase betyder "bunt" eller "knippa".
Vasen/risvasen är en enkel och mycket effektiv fiskevårdsåtgärd med gamla anor.

Syftet med att anlägga vasar är dels att man vill öka mängden fisk i en sjö och dels att man vill ansamla fisk på en viss plats som ett sätt att  förbättra fiskelyckan. 

Vasen  fungerar som en bra fiskeplats och på köpet får man en utmärkt livsmiljö för många olika vattenlevande smådjur, allt från fiskyngel till olika vattenlevande insekter.

Våra vasar sköts av förenings medlemmar. Antingen syns vasarna ovanför ytan eller så är de utmärkta med dunk eller frigolitflöte.

Tänk på att det är förbjudet att förtöja eller ankra i vasen som då kan skadas eller lossna.

Klicka på kartan till höger för en bättre bild.
Varför inte testa fiskelyckan vid allihop som ett annorlunda "Vaselopp"! 

Karta över fiskeplatser med vasar