VÄXJÖ SPORTFISKEFÖRENING bildades 1940.
Drivande bakom bildandet var familjer med fastigheter i Evedal-Kronobergs-området i Växjö. Här återfinns året runt och sommar-bostäder vid vägarna längs Helgasjöns strand.  Pene, Sumpen, Stora smäcken och Lilla Hult är exempel på vägskyltar du möter. Här fanns tidigt ett intresse för fiske med fasta redskap och sportfiske.

Några av våra äldsta medlemmar kan se tillbaks på minst fyra generationers fiske och fiskevård, långt innan VSF bildades och man började fiska som nöje och rekreation.

 

Växjö Sportfiskeförening har i stadgarna från 1940 att föreningen skall bedriva fiskevård. Genom att underhålla fiskevasar och plantera/stödutsätta fisk och kräftor har föreningen tagit sitt ansvar för att utveckla fisket i sjön. Denna verksamhet pågår än idag. Varje år sedan 1980-talet sätts det ut gös i Helgasjön. Dessa utsättningar finansieras av Helgasjöns fiskevårdsområde genom intäkter som kommer in från försäljning av fiskekort. Här medverkar representanter från VSF i såväl styrelsearbetet som i det praktiska handhavandet av utsättningarna. Under senare år har även VSF givit direkt ekonomiskt stöd till fiskevårdsområdet med syfte att stödja fiskevårdsarbetet.

 

 

 

LÄS OM VSF's GRUNDARE.
Den 11 januari 1940 ordnades ett konstituerande möte i Sparbankens styrelserum på Kungsgatan 11. Närvarande var "arkitekten Paul Boberg, bankdirektören E Westborg, köpmannen Philip Carlsson, grosshandlaren Johan W. Nilsson, läroverksadjunkten T Fridlund, direktören Bror Bauge, tandläkaren Eric Platzack, boktryckaren Carl Davidsson, grosshandlaren G Palmer, bokhandlaren Helmer Nilsson, arrendatorema G Svensson och Yngve Jonsson, professor Ernst Newman samt fiskekonsulenten Johansson"..........Vid sammanträdet  beslöts bilda en förening benämnd  "Växjö Sportfiskeförening" och stadgar antogs efter noggrann genomgång. Styrelse och revisorer valdes. Vidare beslöts forsöka forvärva fiskerätten till det "till tre mantal Kronoberg hörande fiskevattnen i Helgasjön".

KLICKA HÄR

LÄS MER OM VSF's HISTORIA!

Medlemmen och fd. ordföranden Sven Westborg sammanställde en mycket trevlig krönika till 60-års jubiléet.
Här kan Du läsa om hur det gick till när föreningen bildades.
När "Hoppagaloschen" gjorde sjön osäker och en ny roddbåt till fiskevakten gick lös på hela 80 riksdaler.
Ladda ner den som PDF. KLICKA HÄR

Torsten, Gunnar och Hasse med modellen av Björnen 2013! Torsten, Gunnar och Hasse med modellen av Björnen 2013!

HJORTEN OCH BJÖRNEN PÅ HISSÖ!

Du har säkert sett hjorten och björnen på udden vid Kronobergs Slottsruin. De sattes upp för ca 120 år sedan. Vem som gjorde det är lite dunkelt. Troligen var det antingen Bergmästare Ekenstam eller Rådman Berg.  Bägge var ägare till huset på Hissö under 1890-talet.

Åren gick och på 50-talet renoverades hjorten av Wendeberg som bla var fiskevakt i VSF.

Ytterligare några decennier senare var björnen försvunnen och hjorten i mycket dåligt skick.

År 2000 kände sig Hasse Fust manad att rycka in och göra en insats. Men hur skulle björnen återställas? - inget fanns ju kvar.
Svaret hade Torsten och Gunnar Johansson. De hade ju kunnat se Björnen från fönstret under hela sin uppväxt på Sumpen där familjen bott i flera generationer och de mindes hur den såg ut. (Det finns många historier om deras farfar  Johan Petter "Fiskarn på Sumpen" och deras far Emil  Johansson. Några av dessa berättar Emil själv om i en inspelning från 1964 nedan.)                                  

 

Hasse med Hjorten och Björnen 2000 Hasse med Hjorten och Björnen 2000

Hasse gjorde tre olika silhuetter i papp efter de minnesbilder som fanns av björnen och begav sig ut på udden. Torsten och Gunnar stod i trädgården med en vit handuk som de viftade med när det såg "rätt" ut.
Därefter tillverkades en ny björn enligt mallen.
Bilden ovan visar Torsten, Gunnar och Hasse 2013 i Torstens trädgård med den pappbjörn som användes 2000. I bakgrunden ser man udden där man nu rensat upp så björnen syns tydligt.

Hjorten togs hem till Hasse som ersatte allt ruttet trä med nytt men sparade så mycket som möjligt.
Den utrustades med nya ståtliga hjorthorn som fästes med ett järn.
Tyvärr fick de inte sitta kvar så länge.
Någon utrustad med bågfil stal hornen som nu är ersatta med trädgrenar! Har månne någon ett par hjorthorn att donera????

 

EN BÅTTUR 1908

Stadsfiskal Rehnström på en båttur strax utanför Sumpen.

Med sig har han familjemedlemmar och man har fått ligga bi för att släppa fram Thor som just passerat Hissöbron.

Finklädd var man även på sjön.
Hatt var ett måste.
Inga flytvästar här inte!

Rehnström hade sommarbostad på Sumpen.

 

EMIL JOHANSSON BERÄTTAR
- INSPELNING FRÅN 1964!


1964 intervjuade Willy Johansson sin far Emil (1886-1968) som då var 78 år. Emil's far Johan Petter Johansson,"Fiskar'n på Sumpen" hade sina fisksumpar vid Hissöbron därav namnet "Sumpen". Emil's söner Torsten och Gunnar Johansson, nu själva i 80-års åldern, har låtit VSF ta del av intervjun.
Här berättar Emil bland annat; - 
hur eken på Kronobergs Slottsruin planterades 1905 (0 min), - kräftinplantering på 1800-talet (15min), - Thor (22 min) - drunkningsolycka på sjön (25 min), - hur av stadsfiskalen beslagtagna kräftor hamnade i dennes mage (51 min).

Klicka nedan för att lyssna, den första grå är Adobe Flash  Player, fungerar inte denna pröva den orange där Du kan ladda hem filen. (Ljudkvalitén förbättras en bit in i inspelningen)

 

 

   VSF stödjer

   Sjöräddningssällskapet !