Fiskekort Helgasjön

(English)  (Deutsch)
Som medlem i VSF har Du rätt att sportfiska utanför VSF´s vatten i övriga Helgasjön. Rätten motsvarar ett årskort för fiske
(ej trolling) utfärdat av Helgasjöns Fiskevårdsområdes Förening. Observera att fiske ej är tillåtet i vissa delar av sjön (Hfvof - se regler)

Om Du inte är medlem i VSF eller Hfvof behöver Du fiskekort!

Klicka här för information och priser 

Köp Ditt fiskekort enkelt på mobilen:

Fiskekort finns att köpa hos: